null

Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób bezdomnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na początku listopada rozpoczął działalność Mobilny Punkt Poradnictwa, który jest skierowany do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Autobus jeździ codziennie w godzinach 8:00 – 16:00 oraz 17:00 – 20:30. Mobilny Punkt Poradnictwa poprzez streetworkerów ma na celu udzielanie pomocy doraźnej i interwencyjnej skierowanej do osób bezdomnych przebywających w m.st. Warszawie oraz umożliwienie przemieszczania się pomiędzy m.in. schroniskami, noclegowaniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. W ramach kursu osoby będą mogły napić się ciepłego napoju oraz skorzystać z pomocy w docieraniu do wybranych miejsc wsparcia.

W załączniku:

  • pomoc niskoprogowa dla osób bezdomnych dofinansowana przez m.st. Warszawę,
  • rozkład jazdy linii MPP1

Załączniki: