null

Minął termin złożenia deklaracji. Co dalej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piątek, 19 lipca, minął termin składania deklaracji za odbiór odpadów komunalnych. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie dopełnili tego obowiązku, proszeni są o niezwłoczne złożenie tego dokumentu w Wydziałach Obsługi Mieszkańców właściwych dzielnic.

Jak najszybsze dostarczenie deklaracji pozwoli uniknąć podjęcia przez urząd stosownych działań, tj. wydania decyzji ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Zgodnie z tym przepisem wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opóźnienie w złożeniu deklaracji, np. z powodu urlopu, nie zwalnia właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązku wyliczenia i uiszczenia opłaty za bieżący miesiąc do poniedziałku, 29 lipca.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
Godz. pracy:
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00