null

Miejsce przyjazne bielańskim seniorom - plebiscyt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już po raz piąty zapraszamy do udziału w plebiscycie na - MIEJSCE PRZYJAZNE BIELAŃSKIM SENIOROM.

Idea konkursu i przebieg akcji

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów działających na terenie Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy. Zgłoszeń do konkursu dokonują mieszkańcy Dzielnicy Bielany, powyżej 60 roku życia. Zgłaszający nominują miejsca, które powinny otrzymać certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim  Seniorom”. Certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Kulturalne
 • Edukacyjne
 • Sportowo-rekreacyjne,
 • Turystyczne
 • Ekologiczne
 • Opiekuńcze
 • Kluby Seniora
 • Instytucje usługowe
 • Placówki służby zdrowia

Głosowanie trwa od 15 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. 

Ankietę należy złożyć:
 1. osobiście poprzez dostarczenie jej do specjalnie przygotowanych Urn znajdujących się w Klubach Seniora oraz w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na w/w adres korespondencyjny (przesyłkę należy zaadresować na Radę Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)
 3. ankietę wypełnia i składa senior - mieszkaniec Dzielnicy BielanyAnkieta zgłoszeniowa znajduje się w załączeniu.

Ankietę można pobrać bezpośrednio ze strony - załącznik.
Więcej szczegółów dot. akcji znajdą Państwo w regulaminie dostępnym poniżej.

Załączniki: