null

Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
para przytulonych, uśmiechniętych seniorów

Już po raz ósmy zapraszamy do udziału w plebiscycie na Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów działających na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Zgłoszeń do konkursu dokonują mieszkańcy Dzielnicy Bielany powyżej 60 roku życia. Zgłaszający nominują miejsca, które powinny otrzymać certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom”. 
Certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Kulturalne
 • Edukacyjne
 • Sportowo-rekreacyjne,
 • Turystyczne
 • Ekologiczne
 • Opiekuńcze
 • Kluby Seniora
 • Instytucje usługowe
 • Placówki służby zdrowia

Głosowanie trwa od 1 sierpnia 2023 r. do 29 września 2023 r.

Ankietę należy złożyć:

 • osobiście poprzez dostarczenie jej do specjalnie przygotowanej urny, znajdującej się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres korespondencyjny (przesyłkę należy zaadresować na Radę Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy),

Ankietę wypełnia i składa senior - mieszkaniec Dzielnicy Bielany.

Ankietę można pobrać bezpośrednio ze strony - załącznik nr 2.
Więcej szczegółów dot. akcji znajdą Państwo w regulaminie – załącznik nr 1.

 

 

 

 

Załączniki: