null

Materiały informacyjne dotyczące segregacji odpadów w językach innych niż polski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Gospodarki Odpadami podjęło działania w zakresie stworzenia materiałów informacyjnych w językach innych niż polski. Na chwilę obecną opracowano materiały informacyjne w trzech wersjach językowych – angielskim, rosyjskim, ukraińskim, których druk oraz kolportaż do Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy planowany jest na październik br. Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazana w późniejszym terminie.

Obecnie plakaty oraz ulotki dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również broszura informacyjna dot. PSZOK-ów w wersjach obcojęzycznych zostały zamieszczone na stronie www.czysta.um.warszawa.pl – tak jak pozostałe materiały informacyjne, w wersji możliwej do samodzielnego pobrania i wydruku.

Materiały znajdują się w dziale „Materiały do pobrania” (strona główna, po prawej stronie), poniżej linki do konkretnych podstron: