null

Mały wolontariat w Przedszkolu 236 

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bieżący rok szkolny, to już kolejny rok działalności przedszkolnego Klubu Małego Wolontariusza Przedszkola 236 Ósemeczka. Inicjatywy podejmowane przez Klub zaszczepiły w całej społeczności przedszkola chęć oraz potrzebę niesienia wsparcia potrzebującym. W drugim semestrze 2020-2021 r. odejmowaliśmy kolejne akcje.

W okresie zimowym kontynuowaliśmy działania na rzecz środowiska naturalnego - pomagaliśmy skrzydlatym przyjaciołom przetrwać zimę. Mali wolontariusze dostarczali karmę dla ptaków. Systematycznie uzupełniali zapasy ptasich stołówek znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym. 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka wolontariusze zaangażowali się w tworzenie pięknych upominków i kartek z życzeniami dla podopiecznych z zaprzyjaźnionego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2 na warszawskich Bielanach, jako wyraz pamięci i życzliwości dla Seniorów. Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną, międzypokoleniowa integracja przebiegała nieco inaczej. Wszystkie upominki z gorącymi życzeniami od całej społeczności przedszkolnej zostały doręczone do Ośrodka.
 
W miesiącu marcu "Ósemeczka" przyłączyła się do akcji "Wylosuj Anioła" - rysowania kartek dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych, zainicjowanej przez Fundację "Gdy Liczy się Czas". Działania te miały na celu uwrażliwienie i chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym i chorym; wywołanie uśmiechu na twarzach małych pacjentów. W akcję włączyli się także rodzice naszych przedszkolaków.  

W miesiącu kwietniu podczas trwającej pracy zdalnej, we współpracy z rodzicami obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Poruszany temat był okazją do zwrócenia uwagi na różne rodzaje niepełnosprawności, co sprzyjało możliwości zrozumienia sytuacji tych osób, kształtowaniu empatii, postaw szacunku, tolerancji i akceptacji wobec odmienności. 

W miesiącu maju zaś, mali i duzi wolontariusze obchodzili Światowy Dzień Dobrych Uczynków. Dzieci aktywnie brały udział w  różnorodnych działaniach mających na celu kształtowanie postaw prospołecznych. Pomagać można codziennie, a o dobroci świadczą nie tylko wielkie czyny, ale małe uczynki na miarę własnych możliwości. Ten wyjątkowy dzień, był zwieńczenie i podsumowaniem całego roku, dobrym czasem, by się zatrzymać, pomyśleć, co dobrego uczyniliśmy i co jeszcze dobrego możemy zrobić dla innych. 

Zaangażowanie całej społeczności przedszkola również rodziców naszych przedszkolaków, umożliwiło przeprowadzenie różnorodnych, aktywnych działań skutkujących wsparciem będących w potrzebie. Serdecznie dziękujemy wszystkim włączającym się w to piękne dzieło.  

Opracowanie:
Renata Stróżyk, Anna Trzpioła, Katarzyna Fidelak – nauczycielki Przedszkola nr 236.