null

Mali odkrywcy realizują projekt "W zielonym lesie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 17.05-21.05.2021 r. realizowaliśmy projekt z obszaru edukacji przyrodniczej "W zielonym lesie".

Podstawowymi założeniami projektu było: kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia z przyrodą oraz zdobycie wiedzy na temat znaczenia środowiska przyrodniczego. Celami głównymi projektu było między innymi: rozwijanie zainteresowania przyrodą, rozbudzenie świadomości ekologicznej, pogłębianie wiedzy o elementach środowiska naturalnego, poznawanie gatunków różnych drzew, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności oraz wzbogacanie słownictwa o słowa związane z lasem. Poprzez realizację zajęć metodą projektu dzieci uczyły się: myślenia, poszukiwania, odkrywania i doświadczania.

Po wyborze tematu stworzyliśmy siatkę pytań: Jak wygląda las? Jakie zwierzęta mieszkają w lesie? Jak nie zgubić się w lesie? Jakie możemy spotkać rośliny w lesie? Jakie drzewa rosną w lesie? Jak powinniśmy zachowywać się w lesie? Dlaczego lubimy jeździć do lasu? W czasie realizacji projektu próbowaliśmy wspólnie udzielać odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania. Zgromadziliśmy w sali kolekcję różnego rodzaju książek: albumy przyrodnicze, encyklopedie, czasopisma oraz bajki dla najmłodszych dzieci, których akcja rozgrywa się w lesie.

Podczas spaceru do pobliskiego parku im. J. Jarnuszkiewicza oglądaliśmy różnorodne drzewa oraz prowadziliśmy zabawy badawcze – poznawaliśmy drzewa za pomocą zmysłów: przytulaliśmy i obejmowaliśmy drzewa, wąchaliśmy ich korę, przyglądaliśmy się gałązkom i pąkom oraz oglądaliśmy przez lupę korę różnorodnych drzew. Spacer zainspirował nas też do zabaw matematycznych – mierzyliśmy obwód drzew, przeliczaliśmy znalezione dary przyrody, układaliśmy rytmy, a także utrwalaliśmy pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni.

W poznawaniu środowiska leśnego pomogła nam ciekawa prezentacja multimedialna "Spacer po lesie", a dekoracje zgromadzone w kąciku tematycznym umożliwiły nam poznawać las różnymi zmysłami. Wzbogaciliśmy wiedzę przyrodniczą poprzez zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew iglastych i liściastych. Dowiedzieliśmy się jak zbudowane jest drzewo oraz co jest potrzebne roślinie do życia. Dzieci doskonale poradziły sobie z oceną zachowania w lesie na podstawie przedstawionych  obrazków. Z ciekawością wysłuchały opowiadania Dąb Olek, gdzie dostarczone zostały informacje jak się nazywa najstarszy i najmłodszy dąb w Polsce oraz dlaczego ma tak na imię. Wspólnie zrobiliśmy Zieloną brzozę- pracę plastyczną, do wykonania której użyliśmy materiałów przyrodniczych.

Działania projektowe towarzyszyły przedszkolakom podczas różnorodnych aktywności: językowych, literackich, matematycznych, plastycznych, muzycznych, ruchowych, społecznych, rozwijających sprawność manualną oraz percepcję wzrokową   i koordynację wzrokowo – ruchową. Wielką radość sprawiło oglądanie zdjęć nadesłanych przez rodziców z leśnych wycieczek. Dzieci opowiadały z kim były na wycieczce oraz co tam robiły. 

Opracowały nauczycielki z Przedszkola 236 Mali Odkrywcy w Warszawie: Agnieszka Cichowska, Anna Gos.