null

„Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie”. Konferencja naukowa z wynikami badań

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11.12.2023 13:00 - 11.12.2023 16:00
Urząd Dzielnicy Bielany, S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Konferencja podsumowująca wyniki badania

28 lutego 2023 r. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.

Wyniki otwartego konkursu zostały ogłoszone 2 maja 2023 r. W ramach realizacji opisanego wyżej zadania publicznego, na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zostały przeprowadzone badania.

Cel główny badania to: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy. Cel ten został określony w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025.

Dzięki wykonanym badaniom, w ramach przeciwdziałania, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy otrzymała dodatkowe środki na realizację wieloletnich programów profilaktycznych.

Realizując zadania publiczne, a także mając na względzie wyniki poprzedniego badania zauważyliśmy, że czas spowodowany izolacją (pandemia), trudny powrót do stanu sprzed pandemii oraz niepewna sytuacja społeczno-gospodarczo-ekonomiczna spowodowana konfliktem zbrojnym w Ukrainie negatywnie wpłynęły na stan psychofizyczny społeczeństwa pogarszając go w istotny sposób.

Do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz naszych jednostek i innych podmiotów zajmujących się m.in. problemami społecznymi, rodzinnymi, mieszkaniowymi, alkoholowymi docierają także inne sygnały o narastającym problemie przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem).

Prace projektowe prowadzą do przygotowania monografii z wnioskami i rekomendacjami dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz zorganizowania konferencji prezentującej rezultaty przeprowadzonych działań. Wyniki i analizy z badania będą porównane z wynikami diagnozy przeprowadzonej w 2016 r., aby na tej podstawie wykazać różnice, tendencje zmian oraz wpływ czynników, które mogą wielokierunkowo oddziaływać na zjawisko przemocy w rodzinie występujące na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

W związku z powyższym w imieniu Fundacji Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się 11 grudnia 2023 r. w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 (wejście boczne od ul. A. Jarzębskiego) w godzinach 13:00-16:00.

Link do formularza umożliwiającego zapisy do udziału w konferencji: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/554963?lang=pl.

Data: 11 grudnia 2023 r. (środa).
Godzina: 13:00-16:00.
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29.

Plakat zapowiadający konferencję naukową dot. lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie

Sprawdź lokalizację na mapie