null

LIX Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dnia 6 grudnia 2023 r. o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LIX Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 6 grudnia 2023 r. o godz. 17.00

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ..........., .......... oraz ................ z 18.10.2022 r., uzupełnionej pismem z 12.12.2022 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  (Druk Nr 431.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ......... z 16.04.2023 r., uzupełnionej wyjaśnieniami z 28.05.2023 r., na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie. (Druk Nr 433.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi .................. z 3.04.2023 r., uzupełnionej pismem z 18.04.2023 r., na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie. (Druk Nr 434.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 432.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 436.01)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 437.01)
 10. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 11. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski