null

LIV Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LIV Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 14 czerwca 2023 r. o godz. 16.30

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII i LIII Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2022 rok. (Druk Nr 397.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za rok 2022. (Druk Nr 399.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 403.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 404.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 405.01)
 9. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 10. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski