null

LISTA KANDYDATÓW na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kadencja 2023 – 2028

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 7 ust. 10 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 244/LVI/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zmienionej uchwałą Nr 252/LVII/2023 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 19 września 2023 r.

 

W dniu 15 listopada 2023 r. Komisja skrutacyjna w składzie:

 1. Alicja Wołkow - mieszkanka Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 2. Irena Kisielewska - mieszkanka Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 3. Patryk Utowka - p.o. kierownika referatu w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany;
 4. Małgorzata Dziewiecka - naczelnik Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany;
 5. Lidia Tokarska - główny specjalista w Wydziale Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany;
 6. Monika Wardyn - kierownik referatu w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany;
 7. Julita Ksionek - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany;
 8. Julia Kurlanc - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany.

 

na podstawie wyjętych z urny kart do głosowania selekcyjnego i przeliczeniu oddanych głosów ustaliła ostateczną listę osób uprawnionych do startu w wyborach na przedstawicieli mieszkańców w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kadencja 2023 – 2028:

LISTA  KANDYDATÓW
na przedstawicieli mieszkańców
w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kadencja 2023 – 2028:

 1. BANASIAK Teresa Renata
 2. DAMIESZKO Mirosława
 3. GORZKOWSKA-MIKOŁAJCZYK Renata
 4. LEWIŃSKA Grażyna
 5. MORAWSKI Zygmunt
 6. NAWARA Romana
 7. SYTA Agnieszka
 8. TURLEJSKI Henryk
 9. WOJCIECHOWSKA Maria
 10. WÓJCIKIEWICZ Jolanta

Informacje o kandydatach

 1. BANASIAK Teresa Renata

Pani Renata Banasiak ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku studiów czynnie działała na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym seniorów – organizując paczki świąteczne. „Młodzież – Seniorom” to projekt Uniwersytetu w Warszawie, w którym łączone obie grupy wspólnie działające podejmując inicjatywy społeczne.

Jako Radna na Bielanach od 2006 r. trzeciej kadencji Pani Renata pomagała osobom starszym w dostępie do służby zdrowia oraz pomagała w gospodarstwie domowym osobom starszym.

W 2005 r. Pani Renata założyła w jednym z bielańskich osiedli przy ul. Klaudyny Klub Seniora „Barka”, którym kieruje do dnia dzisiejszego. W ramach działania Klubu, samotne osoby starsze mogą korzystać z wykładów, zajęć tanecznych. Klub włącza się w organizację spotkań świątecznych oraz pomaga w zapisach na wycieczki krajoznawcze organizowane przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 1. DAMIESZKO Mirosława

Pani Mirosława Damieszko z wykształcenia jest chemikiem i w tej branży pracowała 35 lat. Ukończyła kursy pedagogiczne, co umożliwiło Pani Mirosławie wyjazdy na obozy młodzieżowe z Fundacją dla dzieci z cukrzycą.

Na Bielanach mieszka 50 lat. Od 15 lat należy do TKKF „Chomiczówka” gdzie często pomaga przy organizacji różnych imprez dla seniorów takich jak:

- senioriady;

- mikołajki gwiazdkowe na sportowo;

- ogniska;

- wycieczki;

- spotkania w klubie.

Za swoja społeczną działalność Pani Mirosława otrzymała tytuł Wolontariusza Roku 2015.

Pomagała w Fundacji „Żyj z pasją” przy Bielańskiej Akademii Seniora, gdzie również otrzymała tytuł Wolontariusza Roku 2018. Pani Damieszko zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy.

W 2022 roku Pani Mirosława pełniła funkcję sekretarza w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Jest otwarta na rożne formy działania i pomocy na rzecz seniorów i niepełnosprawnych.

Swój wolny czas Pani Mirosława z chęcią poświęca dla tych, którzy potrzebują jej pomocy i wsparcia.

 1. GORZKOWSKA-MIKOŁAJCZYK Renata

Pani Renata Gorzkowska-Mikołajczyk jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej o specjalności resocjalizacja oraz Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku socjoterapia.

Od 1964 roku do chwili obecnej zamieszkuje na Bielanach. Przez wiele lat Pani Renata była Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej. Była współorganizatorem spotkań byłych emerytowanych nauczycieli szkoły, gdzie nadal jest z nimi w stałym kontakcie pomagając im w adaptacji do życia na emeryturze.

Pracując w Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej jako instruktor realizowała z harcerzami wiele projektów skierowanych do seniorów takich jak: „Szlachetna Paczka”, „Pomoc w pracach domowych”, czytanie prasy, pomoc w zakupach i wiele innych.

Od 2012 roku Pani Renata zajmuje się osobami starszymi w rodzinie organizując ich życie codzienne – pomoc w zakupach, mycie, gotowanie, kąpiel czy wizyty lekarskie.

Obecnie jest członkiem Klubu Seniora „Pod Zdrówkiem”, gdzie wspólnie z koleżankami i kolegami – seniorami czynnie współorganizuje zajęcia usprawniające. Jako socjoterapeutka, zgodnie ze swoim wykształceniem prowadzi rozmowy i udziela porad odnośnie problemów życia codziennego i zapobiegania depresji oraz samotności.

Chętnie współpracuje z TKKF „Chomiczówka” oraz innymi bielańskimi Klubami Seniora. Bierze czynny udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych dla Seniorów w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 1. LEWIŃSKA Grażyna

Pani Grażyna Lewińska urodziła się w czasie Powstania Warszawskiego na Bielanach przy ul. Daniłowskiego, gdzie mieszka do tej pory. Jest trzecim pokoleniem bielańskim i ma satysfakcję, że może przyczynić się do poprawy życia seniorów na Bielanach.

Pani Grażyna uczestniczyła w kampanii obrony ogródka jordanowskiego przy ul. Cegłowskiej, z którego korzystają nie tylko dzieci, ale również osoby starsze spędzając dużo czasu ze swoimi wnukami czy znajomymi. W marcu 2023 r. minęło 23 lata od zainicjowania przez Panią Lewińską gimnastyki dla Seniorów, obecnie program „Senior starszy sprawniejszy”. Od 1997 r.- członek jednostki samorządowej „Stare Bielany”. W latach 1998-2022 była członkiem Komisji Rodzinnej Gminy Bielany. Przez dwa lata była wolontariuszem w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej dla najbardziej potrzebujących. W 2013 Pani Grażyna otrzymała tytuł Wolontariusza Roku. Przyczyniła się do uruchomienia windy przy Kościele św. Zygmunta.

W I kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pełniła funkcję sekretarza zaś w II i III kadencji była vice-przewodniczącą.

 

 

 1. MORAWSKI Zygmunt

Pan Zygmunt Morawski ma 72 lata. Od 1972 roku jest mieszkańcem Bielan, a od 41 lat Osiedla Wawrzyszew.

Od wielu lat działa na rzecz seniorów na swoim osiedlu. Jako przewodniczący Samorządu Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew występował do Urzędu Dzielnicy Bielany o paczki na święta dla seniorów (paczki dowoził własnym samochodem). Organizował uroczyste spotkania seniorów Osiedla Wawrzyszew z udziałem przedstawicieli Dzielnicy Bielany, Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady Osiedla Wawrzyszew i Administracji Osiedla Wawrzyszew.

W ramach bezpieczeństwa organizował spotkania ze Strażą Miejską i Policją. Spotykając się, na co dzień z Seniorami i rozmawiając z nimi widzi ogrom potrzeb i problemów tej grupy mieszkańców Naszej Dzielnicy. Kolejny rok jest opiekunem grupy korzystającej z zajęć na basenie w CRS przy ul. Conrada 6 w ramach programu Senior Starszy Sprawniejszy.

Za swoją działalność został uhonorowany w roku 2014, 2016 i 2022 statuetką i tytułem Wolontariusza Roku.

W II kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy był zastępcą Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Bielany a w poprzedniej kadencji był jej członkiem.

 1. NAWARA Romana

Pani Romana Nawara od 24 lat jest Prezesem Stowarzyszenia Amazonek „Żonkil” obecnie Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek a od 5 lat Szefową Klubu Seniora „Aktywny Senior”

Jest Wiceprzewodniczącą Rady Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Uczestniczy w Akademiach Dobrych Praktyk oraz aktywnie angażuje się w pomoc pacjentom onkologicznym.

Dokłada wszelkich starań i pozyskuje środki na działalność statutową Stowarzyszenia oraz Klubu Seniora na niezbędną rehabilitację psychospołeczną.

Organizuje prelekcje lekarzy, dietetyków, warsztaty wspierające aktywność manualną i psychiczną, treningi pamięci, tańce w kręgu.

23 października 2023 roku w Klubie Seniora rozpoczęły się sesje Programu samoopieki w chorobie i przewlekłej traumie.

Pani Romana organizuje też spotkania integracyjne i wyjazdy integracyjne. Kilkakrotnie zorganizowała grupowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne z dofinasowaniem WCPR, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Pani Romana pracy wolontarystycznej poświęciła całe swoje życie. Pracuje nie zważając na piętrzące się trudności.

 1. SYTA Agnieszka

Pani Agnieszka Syta od 16 lat jestem członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szarc.

Przez dwie kadencje była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na ww. uniwersytecie. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest uczestnikiem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy al. Zjednoczenia 13.

Pomaganie wyniosła z domu rodzinnego. Zawsze stara się wspierać innych w potrzebie.

Koleżanki i koledzy mogą liczyć na bezinteresowną pomoc. Jest osobą stanowczą, ale niekonfliktową, wytrwałą w dążeniu do celu.

W poprzedniej kadencji była członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 1. TURLEJSKI Henryk

Pan Henryk Turlejski jest mieszkańcem Bielan, Marymontu Ruda. Ma 71 lat. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniczny-Technologiczny oraz Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Ukończył Studia Podyplomowe – Studium Sterowania Hydrauliki Wysokociśnieniowej.

Jest Członkiem Mieszkańców Ruda, Stowarzyszenia Mieszkańców Marymontu oraz Stowarzyszenia „Przyjazna Ruda” czy też Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W swojej działalności zarówno zawodowej jak i wolontariackiej opiekuje się osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie robienia zakupów, wykupu leków, transportu na wydarzenia dzielnicowe, do urzędów celem załatwienia spra osobistych oraz na wizyty lekarskie.

Jest zawsze gotowy do pomocy Seniorom w drobnych naprawach i pracach domowych, zawsze służy pomocą. Doskonale zna potrzeby i oczekiwania osób w wieku senioralnym.

 1. WOJCIECHOWSKA Maria Barbara

Pani Maria Wojciechowska od 15 lat jest prezesem Zarządu PTTK przy Arcelor-Mittal Huta Warszawa.

Od 20 lat, od chwili przejścia na emeryturę organizuje wyjazdy wypoczynkowe, wycieczkowe i rehabilitacyjne dla seniorów w szczególności mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Od 17 lat jest także członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa-Warszawscy Hutnicy.

Przez okres dwóch lat była członkiem Rady Nadzorczej SM DOMHUT, w jednej kadencji pełniła tam funkcję z-cy Przewodniczącego Rady.

Od 25 lat jest członkiem Rady Osiedla Wrzeciono, Przewodnicząca Samorządu Budynku. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz mieszkańców naszej Dzielnicy, a przede wszystkim dla seniorów by pomagać im w pracy na rzecz środowiska i osób starszych.

W poprzedniej kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Pani Maria pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady.

 1. WÓJCIKIEWICZ Jolanta

Pani Jolanta Wójcikiewicz jest pomysłodawcą Poradnika dla Seniorów.

Posiada doświadczenie z zakresu polityki społecznej. Przez 8 lat najpierw, jako radna, potem członek Zarządu Gminy Bielany (1998-2002) przeprowadziła wiele inicjatyw na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, rodzin, dzieci i seniorów.

Od 2005 r. jestem związana z klubem Seniora „Barka” prowadzonym przy Stowarzyszeniu VIS MAJOR oraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc.

Pani Jolanta po przejściu na emeryturę nauczycielską przez kilkanaście lat kontynuowała działalność pomocową i poradniczą dla potrzebujących w Biurze Poselskim Joanna Fabisiak.

Ostatnie 5 lat była członkiem Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

UWAGA !!!

Termin wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany – kadencja 2023 – 2028, zostanie ustalony uchwałą Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.

 

Burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
/-/
Grzegorz Pietruczuk