null

Lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany, kadencja 2018-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komisja Skrutacyjna w głosowaniu selekcyjnym do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2018 – 2021, ogłasza ostateczna listę z nazwiskami osób uprawnionych do startu w wyborach na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany – kadencja 2018 – 2021.

W dniu 24 maja 2018 r. komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Anna Barszcz– przedstawicielka mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 2. Krystyna Elget– przedstawicielka mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 3. Teresa Świech– przedstawicielka mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 4. Paweł Sieńkowski– p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 5. Marta Ziętek-Rdzanek– pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 6. Małgorzata Augustyniak– pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 7. Iwona Stolarczyk– pracownik Wydziału Obsługi Rady dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 8. Małgorzata Dziewiecka– pracownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

na podstawie wyjętych z urny kart do głosowania selekcyjnego, zweryfikowała ostateczną listę osób uprawnionych do startu w wyborach na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2018 – 2021

LISTA  KANDYDATÓW
na przedstawicieli mieszkańców
członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2018 – 2021:

 1. JADWIGA  BORKOWSKA

Nazywam się Jadwiga Borkowska – jestem mieszkanką Bielan. W latach 2015-2018 byłam członkiem Bielańskiej Rady Seniorów pierwszej kadencji. Mieszkam na Osiedlu Chomiczówka, gdzie od ponad dekady biorę udział w zajęciach plastycznych w klubie osiedlowym przy ul. Nerudy 1. Należę do TKKF Chomiczówka – jestem członkiem Komisji Rewizyjnej tej organizacji. Od wielu lat pracuję w wolontariacie. Wcześniej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Obecnie w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej na Bielanach. Jestem sekretarzem w/w organizacji. Pracując w poprzedniej kadencji w Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany otrzymałam Certyfikat ukończenia szkoleń dla członków Rad Seniorów m. st. Warszawy na 2017 r. Jako swój atut postrzegam systematyczność i dobrą współpracę w zespole.

 1. GRAŻYNA  JAKUBCZAK 

Wykształcenie średnie + 2-letnie Studium Organizacji Planowania Produkcji. Wdowa, dwie córki, dwoje wnucząt – mieszkają na stałe w Anglii. Jestem członkiem TKKF „Chomiczówka”. Czynnie uczestniczę w zajęciach kabaretu i 2-ch chórów działających w  Klubach  na terenie Bielan. Koncertujemy w Domach Opieki i Klubach Seniorów. Wywołujemy radość i uśmiech na twarzach słuchających. Tego typu działalność pozwala mi dobrze poznać potrzeby ludzi starszych, często opuszczonych przez bliskich i samotnych. Wiedzę tę wykorzystuję w swoim działaniu.

W Radzie Seniorów Dzielnicy Bielany pracuję od momentu jej powołania, tj. od 2015 r.

Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, warsztatach, seminariach, zespołach zadaniowych pogłębiających moją wiedzę, którą wykorzystam w pracy na rzecz seniorów. Nauczyłam się pracy w zespole.

Jestem osobą dobrze zorganizowaną i komunikatywną. Swój optymizm i pogodę ducha chciałabym przekazać  innym i zachęcić do wspólnego działania.

 1. IRENEUSZ  KUSINA

Urodziłem się w dn. 20.06.1948 r. w Warszawie. Posiadam wykształcenie wyższe, przez dwie kadencje byłem w Samorządzie Mieszkańców Wólka Węglowa. Obecnie jestem na emeryturze oraz jestem członkiem Klubu Seniora „Uśmiech”. Lubię czynny wypoczynek tj. jazda na rowerze w lecie, spacery, a zimą narciarstwo biegowe i zjazdowe.

 1. LUCYNA  KUSINA

Urodziłam się 21.05.1950 r. w Laskach. Z zawodu jestem ekonomistką i handlowcem. Obecnie na emeryturze. Jestem członkiem klubu seniora „Uśmiech” od kilku lat. Dysponuję wolnym czasem, który mogłabym poświęcić na prace społeczne. Zainteresowania: jazda na rowerze, spacery po Puszczy Kampinoskiej, jazda na nartach zjazdowych i biegowych.

 1. GRAŻYNA  LEWIŃSKA

Urodziłam się w czasie Powstania Warszawskiego, na Bielanach, przy ul. Daniłowskiego, gdzie mieszkałam cały ten okres.

Jestem trzecim pokoleniem bielańskim i mam satysfakcję, że mogę przyczyniać się do poprawy życia seniorów na Bielanach i tak:

1)Od 1997 r. jestem członkiem jednostki samorządowej „Stare Bielany” (załączam rekomendację Samorządu)

2) W latach 1998 – 2002 byłam członkiem Komisji Rodziny Gminy Bielany

3)Jestem inicjatorką gimnastyki na Bielanach dla seniorów, a później, do chwili obecnej koordynatorem z ramienia TKKF Chomiczówka zajęć na sali i pływalni, w ramach programu „Senior Starszy, Sprawniejszy”

4)  Przyczyniłam się do uruchomienia windy dla niepełnosprawnych przy kościele św. Zygmunta, przy Pl. Konfederacji

5) W I kadencji 2015 – 2018 Bielańskiej Rady Seniorów jestem sekretarzem tej rady i mam umiejętności pracy w zespole

6)  Należę do Towarzystwa Miłośników Teatru i Baletu przy Operze Narodowej, bo moja pasją jest opera, ale nie ograniczam się do tego, bo sprawia mi przyjemność: praca na komputerze i prowadzenie samochodu.

 1. EWA  MAŃKOWSKA

Od 11 lat jestem członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc na Bielanach, biorąc czynny udział w pracach dla słuchaczy pełnię funkcję skarbnika Zarządu, jestem wicestarostą naszego chóru Bell Canto, który bierze udział w uroczystościach w różnych ośrodkach seniorskich na Bielanach oraz innych w mieście. Jestem aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Od 2015 roku jestem przedstawicielką Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Współpracuję, wraz z naszym UTW w wielu inicjatywach z Zarządem Dzielnicy Bielany. Wielokrotnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Seniorów naszej dzielnicy i wiem jak wiele wspaniałych inicjatyw jest przez Radę podejmowanych. Za udział w pracach na rzecz UTW zostałam uhonorowana statuetką oraz zaszczytnym tytułem „Wolontariusz Roku”. Widząc jak wiele jest możliwości działania na rzecz osób starszych chciałabym móc włączyć się w te inicjatywy. Potrzeba służenia innym i wpływ na polepszenie jakości życia w naszej „Małej Ojczyźnie” spowodowała moje zgłoszenie do prac w Radzie Seniorów w naszej dzielnicy. Urodziłam się na Bielanach gdzie mieszkam „od zawsze”.

 1. ZYGMUNT  MORAWSKI

Nazywam się Zygmunt Morawski i mam 66 lat. Od 1972 roku jestem mieszkańcem Bielan, a od 37 lat Osiedla Wawrzyszew. Od wielu lat działam na rzecz innych, zarówno w moim miejscu pracy jak też na terenie mojego Osiedla m. in w latach 60-tych byłem inicjatorem budowy parkingu społecznego przy ul. Petofiego 2. Kolejną kadencję pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w Radzie Osiedla WSM Wawrzyszew. Jestem również Przewodniczącym Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew. W 2006 roku uchwałą Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej otrzymałem odznakę Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, a wcześniej otrzymałem odznakę Zasłużony Członek WSM. W swojej działalności nie zapomniałem o najmłodszych mieszkańcach naszej Dzielnicy, a szczególnie o tych najbardziej pokrzywdzonych przez los tj. dzieci z Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej. To właśnie za pracę społeczną dla dobra dzieci otrzymałem odznakę „Przyjaciel Dziecka”, a w 2016 roku zostałem członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To właśnie z myślą o dzieciach do budżetu partycypacyjnego zgłosiłem swój projekt „Słoń bielański – zjeżdżalnia”, który będzie realizowany w 2018 roku na terenie osiedla Wawrzyszew. Ponadto za swoją działalność zostałem uhonorowany w roku 2014 i 2016 statuetką i tytułem „Wolontariusz Roku”. Nadmieniam, że kolejny rok jestem opiekunem grupy seniorów, którzy korzystają z zajęć na basenie w CRS Bielany przy ul. Conrada 6 w ramach programu Senior Starszy – sprawniejszy. Ostatnio z inicjatywy Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew odbyło się uroczyste spotkanie Seniorów Osiedla Wawrzyszew. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Pan Grzegorz Pietruczuk, a także przedstawiciele WSM, Rady Osiedla WSM Wawrzyszew i Administracji Osiedla Wawrzyszew. W ramach bezpieczeństwa organizuję spotkania seniorów w Policją i Strażą Miejską, które odbywają się na terenie naszego Osiedla. Spotykając się z Seniorami na co dzień i rozmawiając z nimi widzę ogrom potrzeb i problemów tej grupy mieszkańców naszej Dzielnicy. Wobec tego chciałbym się włączyć w pracę na rzecz Seniorów, by poprawić jakość ich życia.

 1. ROMANA  NAWARA 

Od 20 lat pracuję społecznie na rzecz kobiet po operacjach raka piersi. Na Bemowie prowadziłam Stowarzyszenie „Żonkil”, a następnie na Bielanach Warszawskie stowarzyszenie Amazonek – i w roku ubiegłym świętowałyśmy jubileusz 10–lecia. Ponieważ 90% naszych członkiń to emerytki, które potrzebują „zaopiekowania się”.

Zarząd powołał Klub „Senior Aktywny” włączając też innych mieszkańców Bielan. Prowadziłyśmy zajęcia ruchowe, plastyczne, warsztaty „Babcia gotuje z wnuczkami”, pogadanki nt. zdrowego stylu życia, spotkania integracyjne i grupy wsparcia dla osób potrzebujących. W 2017 r. otrzymałyśmy certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” Będąc członkiem Bielańskiej Rady Seniorów mobilizowałam swoje seniorki i seniorów do włączania się w szeroki program na rzecz seniorów organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany.

 1. ALINA  RYBICKA

Od roku 1969 mieszkam w Dzielnicy Bielany. Od 2010 jestem czynnym członkiem Rady Osiedla Piaski, w 2015 zostałam również wybrana przez mieszkańców na członka Samorządu Osiedla Piaski. Jako osoba znająca realia i potrzeby najbiedniejszych mieszkańców naszej Dzielnicy pomagam jak najlepiej potrafię społecznie, w tym wielu seniorom. Za bardzo odpowiedzialną i ciężką pracę otrzymałam Wolontariusza 2017. Od dwóch lat jestem także członkiem Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” gdzie wiele akcji jest dedykowanych seniorom, niepełnosprawnym dzieciom i innym grupom potrzebujących wsparcia. Otrzymałam dyplom 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Bielanach.

 1. EWA  SZEMIŃSKA – MORSAKOWSKA

Po przejściu na emeryturę w styczniu 2003 roku jestem wolontariuszką w Ośrodku Pomocy Społecznej, udzielam się w środowisku osób starszych. Pracując też pracowałam z osobami starszymi. Z ramienia 527 „S” brałam udział w rozmowach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wnosiłam uwagi do wielu projektów dotyczących seniorów. Uczestnicząc w Radzie Seniorów z racji wieloletnich kontaktów z osobami starszymi mogę wiele wnieść by poprawić życie środowiska seniorów. Może uda się wspólnie wypracować plan dotarcia do osób samotnych, często nie wiedzą te osoby, że istnieją ośrodki i materiały oferujące wyjście z domu, zdobyć zaufanie do różnych akcji, których jest wiele, a to wzbogaci życie osób samotnych. Do poprawienia są również sprawy codzienne, które podlegają władzy samorządowej.

 1. ELŻBIETA  URBAŃSKA

Od 2007 r. pracowałam najpierw w Komitecie Kolonii przy Radzie Osiedla Piaski. Od 2010 do chwili obecnej jestem przedstawicielem Rady Osiedla Piaski, uczestniczę w pracach Komisji ds. zieleni i małej architektury, która ma za zadanie upiększyć osiedle oraz ulżyć w codziennym życiu ludzi na emeryturze.

 1. JOLANTA  WÓJCIKIEWICZ

Realizując działania z dziedziny polityki społecznej jako członek Zarządu Gminy Bielany w latach 1998-2002 zajmowałam się m.in. sprawami dotyczącymi seniorów. W ramach realizacji „Programu poprawy jakości życia mieszkańców Wrzeciona” udało mi się przeforsować pomysł adaptacji pomieszczeń dawnej pralni przy ul. Wrzeciono 5a na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób starszych i rozpocząć tak potrzebną inwestycję. Placówka ta cieszy się od lat dużym poparciem wśród seniorów. Znając bolączki rodziców młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, przekonałam radnych i władze Bielan do przeznaczenia na cele społeczne budynku przy ul. Grębałowskiej 14, po dokonaniu kapitalnego remontu tego obiektu. Od 2000 r. w tym budynku, w otoczeniu zieleni, funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo oraz chorych psychicznie. Do dziś pomagam jako wolontariusz Bielańskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, które z taką determinacją walczyły o stworzenie na Bielanach godnych warunków dla osób niepełnosprawnych. Uczestniczyłam także w początkowej fazie uruchomienia klubu seniora „Barka” na osiedlu Ruda i pomagałam Stowarzyszeniu Vis Major w realizacji w tym obiekcie ciekawej oferty aktywizującej i integrującej seniorów (brydż, gry planszowe, spotkania z ciekawymi ludźmi). Z mojej inicjatywy odbyły się tam także prowadzone przez psychologa warsztaty po stracie kogoś bliskiego. Po przejściu na emeryturę od 10 lat pracuję w Biurze Poselskim Joanny Fabisiak. Pomagam Posłance w interwencjach i udzielaniu porad mieszkańcom Warszawy, którzy zgłaszają się na dyżur poselski z bardzo różnymi sprawami. W wielu wypadkach, jak do tej pory, były to rodziny i osoby, w tym także seniorzy z Bielan szukające wsparcia z powodu problemów mieszkaniowych lub innych związanych m.in. z niepełnosprawnością, chorobą czy bezrobociem.

Jestem szczęśliwą babcią czworga wnucząt w wieku: 13, 10, 8 i 4 lata. Staram się poświęcać im czas i uwagę. Ponieważ najmłodszy wnuczek poszedł już do przedszkola mam więcej czasu dla innych i dla siebie. Lubię wycieczki, kino, pływanie.

 1. ZBIGNIEW  ZIELIŃSKI

Urodziłem się 17 maja 1939 roku w Jabłonnie koło Warszawy. Szkołę podstawową ukończyłem w roku 1952 a średnią w 1956-tym. W tymże roku rozpocząłem studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej, które ukończyłem w 1962 roku uzyskując dyplom i tytuł magistra inżyniera łączności. Swoje zainteresowania zawodowe realizowałem w instytutach naukowo-badawczych (ITR i PIE)) i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej oraz wykładając przedmioty zawodowe w technikach i na Politechnice Warszawskiej.

Działania na rzecz seniorów rozpocząłem już w domu rodzinnym, gdzie zamieszkiwałem do 30-go roku życia i pomagałem starzejącym się rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolno-warzywnego. Po zamieszkaniu w Warszawie zacząłem uprawiać działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i po kilku latach zostałem wybrany na funkcję zastępcy prezesa, co oznaczało poświęcenie wiele czasu i pracy seniorom, którzy stanowili około 80% członków ogrodu. Funkcję tę pełniłem przez 8 lat, co zostało docenione przyznaniem mi złotej odznaki Zasłużonego dla PZD. Pełniąc jeszcze funkcję w ogrodzie, zostałem członkiem bielańskiej organizacji pozarządowej, niosącej pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniem alkoholowym i przemocą. Około połowę członków organizacji stanowią seniorzy, a zwłaszcza kobiety. I tu również zostałem wybrany na funkcję zastępcy prezesa, którą piastowałem przez 7 lat, zostając „po drodze” Bielańskim Wolontariuszem Roku 2010.

Obecnie większość moich działań skupia się w radzie Osiedla WSM Piaski, gdzie w komisji przygotowującej plan remontów proponujemy m.in. rozwiązania ułatwiające życie seniorom, np. remont i budowę nowych podjazdów dla niepełnosprawnych, wyrównanie chodników i przejść dla pieszych itp. Dwukrotnie byłem członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i współdziałałem i zgłaszałem projekty oczekiwane przez jak wyrównanie alejek chodnikowych poprawa i oznaczenie przejść dla pieszych, winda dla seniorów oraz upiększanie osiedla cieszące juniorów i seniorów.

 1. ALICJA  ZIENIUK

Od 1945 r. mieszkam w Warszawie kolejno w dzielnicy Śródmieście, Muranów, Żoliborz – Zatrasie i Bielany od 2000 r. Wykształcenie: Pomaturalna Szkoła Laborantów Medycznych, 3,5 r. Politechnika Warszawska – Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski – magister ekonomii. Praca: 20 lat w służbie zdrowia – laboratoria kliniczne i naukowe, w tym udział w pracach programu Interkosmos, 12 lat pracy w ZUS – wydział kontroli wewnętrznej i zakładów pracy, następnie praca w spółkach kapitałowych – dyrektor finansowy. Na emeryturze prowadzenie biura rachunkowego – 10 lat. Poza zawodowo – wyjazdy jako opiekun dzieci i młodzieży na koloniach i obozach oraz hufcach pracy w kraju i za granicą. Ostatnio udział w projektach Uniwersytetu Dzieci realizowanych wspólnie z seniorami w klubach Państwo-Miasto i Międzypokoleniowy. Problemy niepełnosprawnych są mi bliskie w związku z opieką nad siostrą od 30 lat niechodzącą.

 1. BOŻENA  ŻEBROWSKA

Mgr profilaktyki i społecznej resocjalizacji Uniwersytet warszawski IPSiR

1) Od 1985 r. ławnik sądowy – Sąd Rodzinny i Nieletnich przemiennie w Śródmieściu i na  Żoliborzu. W latach 2004-2008 przewodnicząca Rady Ławniczej, obecnie wiceprzewodnicząca Rady Ławniczej

2)  Od 1985 – 2012 r. w Zarządzie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników i Emerytów POLIMEX _ CEKOP, Warszawa

3)  Od 1998 r. i nadal Założyciel i Prezes Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin osób Niepełnosprawnych, 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 12C / 14, KRS: 0000012340

4)  2004 – 2008 r. kurator społeczny, sądowy osoby niepełnosprawnej intelektualnie

5)  2011 – 2014r. przedstawiciel Bielan w Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w m.st. Warszawa, przy ul. Niecałej.

Z ramienia NSZZ Pracowników i Emerytów POLIMEX_CEKOP opiekowałam się emerytami, m.in. organizując wtorkowe spotkania cykliczne oraz reprezentowałam głównie sprawy emeryckie w Komisji Socjalnej POLIMEX_CEKOP (1985 – 2012).

Od 2014 i nadal w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2, przy ul. Wrzeciono 5a, w Warszawie, jestem zastępcą Przewodniczącego Klubu Seniora. Biorę udział w przedsięwzięciach promujących Klub: jasełka w 2016 r., 2017 r. Występ w konkursie Seniorzy Mają talent – I-sze miejsce w tańcu ze skrzydłami; udział w juri [ jury ] w/w konkursie w 2015 r.  Odznaczenia: 1} medal - Zasłużona dla handlu Zagranicznego Z 1987 r.

 • medal – Zasłużona dla Bielan z 2002 r.
 • medal – Zasłużona dla Warszawy, z 2009 r.
 • Krzyż Komandorski III Klasy Świętego Stanisława z 2015 r. – Kapituła orderu św. Stanisława

 

UWAGA !!!

Termin wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany – kadencja 2018 – 2021, zostanie ustalony uchwałą Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.