null

LIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 16 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 16:30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LIII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 16 maja 2023 r. o godz. 16.30.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

(Druk Nr 392.01)

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

(Druk Nr 396.01)

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

(Druk Nr 398.01)

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym  nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

(Druk Nr 400.01)

  1. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  2. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
  3. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski