null

LI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 7 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                    

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 7 marca 2023 r. o godz. 13.00

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie  rozpatrzenia skargi ................... z 25.10.2022 r. na działania Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie. (Druk Nr 373.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 369.01)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 377.01)
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 378.01)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 380.01)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2022 rok. (Druk Nr 379.01)
 10. Przedstawienie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2023 rok. (Druk Nr 381.01)
 11. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski