null

Lelewel i José wśród najlepszych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

25 lat Rankingu Liceów Warszawskich oraz sukcesy i wyzwania stołecznej edukacji w następnym ćwierćwieczu były tematem uroczystej sesji Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, która odbyła się 26 lutego br w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2016.

Z tej okazji Perspektywy przygotowały Ranking 25-lecia, wskazujący licea, które osiągnęły najlepsze wyniki w kolejnych edycjach Rankingu Liceów Warszawskich od roku 1992.

Z tej okazji Prezydent m.st. Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz ufundowała pamiątkowe tarcze „Szkoła sukcesu” dla najlepszych warszawskich liceów. Ranking 25-lecia Liceów Warszawskich to znakomita okazja do podsumowań. Okazało się, że wśród 25 najlepszych stołecznych liceów minionego ćwierćwiecza znalazły się dwie szkoły z Bielan: na 18. pozycji XLI Liceum Ogólnokształcące im. Lelewela i na 22. miejscu XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Najlepszym szkołom pogratulowali także rektorzy stołecznych uczelni akademickich. Wręczyli dyplomy tym liceom, które w minionym ćwierćwieczu dostarczyły im najlepszych kandydatów.

XXII Liceum Ogólnokształcące zostało wyróżnione także przez Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za: „sukcesy w dziedzinie edukacji i wychowania oraz otwieranie jego Absolwentom perspektyw w podejmowaniu dalszego kształcenia”.