null

Lekcja samorządności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 10 czerwca 2003 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak odbyły się wybory Młodzieżowego Burmistrza Bielan i Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Samorządowej Bielan.

W wyborach udział wzięły 22 szkoły bielańskie: 8 szkół podstawowych, 7 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych.
O stanowisko Młodzieżowego Burmistrza Bielan ubiegało się 5 kandydatów. Po zaprezentowaniu swojej osoby i programu, odpowiedzi na pytania wyborców oraz dyskusji, odbyło się tajne głosowanie. Młodzieżowym Burmistrzem Bielan został absolwent Liceum Ogólno-kształcącego im. J. Lelewela- Mariusz Szyrski wybrany 11 głosami, a jego zastępcami zostali uzyskując po 4 głosy: Sylwia Busze i Paweł Iwanowski.

Pierwszą decyzją Zarządu było powołanie na stanowisko pełnomocnika ds. społecznych Igi Lewko absolwentki Gimnazjum Nr 8.

Następnie delegaci wszystkich szkół wybrali Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Samorządowej Bielan, którym został Daniel Pieniek; na zastępców wybrano Joannę Kwaśniak i Mariusza Śliwińskiego.

Nowo wybrane władze udały się na Sesję Rady Dzielnicy Bielany gdzie zostały miło przywi-tane i przyjęły gratulacje od radnych Bielan i Zarządu Dzielnicy Bielany.