null

Lato w Mieście 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

„Lato w Mieście 2019” w Dzielnicy Bielany odbędzie się w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie uczęszczające do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie wynosi 7 zł dziennie.

Pełna lista placówek biorących udział w akcji dostępna jest w załączeniu.

Załączniki: