null

Łacińskie Msze Wielkopostne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Co roku w kościele pokamedulskim przy ul. Dewajtis 3 we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, czyli do 24 marca br., o godz. 11.00 liturgia sprawowana jest w sposób szczególny. Oprawę muzyczną mszy przygotowuje zespół śpiewaczy Bornus Consort.

To pierwszy zespół wokalny w Polsce, który podjął się przed laty próby rekonstrukcji dawnego brzmienia w możliwie historycznie wiernym kształcie i przy użyciu dawnych technik śpiewu. Zespół dał setki koncertów i spektakli na całym świecie, zrealizował wiele nagrań. Specjalizuje się w tradycyjnym śpiewie jednogłosowym, w tym głównie w chorale gregoriańskim. Dlatego co roku przez cały Wielki Post, aż do niedzieli Palmowej włącznie muzycy będą śpiewać na Bielanach. To jedno z naszych najważniejszych corocznych przedsięwzięć – mówi Marcin Bornus-Szczyciński założyciel i kierownik artystyczny grupy. Prowadzimy tu szeroką i praktyczną debatę nad dzisiejszym kształtem teatru liturgicznego. Takiego, nie boję się tu użyć tego słowa, teatru, w którym przy użyciu skromnych, oszczędnych, ale najlepszych, bo wypalonych w ogniu historii środków, każdy uczestnik, bez względu na swój światopogląd i dotychczasowe doświadczenia estetyczne, będzie mógł odnaleźć cząstkę własnej duszy. Czyli mówiąc kolokwialnie, każdego to wciągnie!

Zespół wykonuje chorał, jakiego gdzie indziej nie usłyszymy, a co do którego muzycy i badacze są pewni, że był. Jest to śpiew silny, rytmiczny i ozdobny. Przypomina chwilami ciężki śpiew greckich mnichów, czasami śpiew tradycyjnych śpiewaków kurpiowskich – opowiada dalej Marcin Bornus-Szczyciński. Nie jest wiotki i delikatny, jak tego nauczył nas wiek XX... W liturgii znajdzie się m.in. wyśpiewanie w tonach tradycyjnych wszystkich możliwych czytań mszalnych, a także 12-minutowa procesja przed śpiewem Ewangelii do muzyki łacińskiego tractus...

To rzadka szansa zanurzenia się w stylistyce muzycznej sprzed kilkuset lat, która jest duchowym bogactwem naszej europejskiej tradycji. Dzielnica Bielany od lat wspiera realizację projektu.