null

L Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 7 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy                    

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję L Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień 7 lutego  2023 r. o godz. 17.00.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29, piętro V (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. (Druk Nr 365.01)
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młociny III. (Druk Nr 364.01)
 6. Przedstawienie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2022 r.(Druk Nr 358.01)
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2022 r. (Druk Nr 360.01)
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2022 r. (Druk Nr 362.01)
 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2022 r. (Druk Nr 366.01)  
 10. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2023. (Druk Nr 359.01)
 11. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2023. (Druk Nr 361.01)
 12. Przedstawienie planu pracy Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2023. (Druk Nr 363.01)
 13. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2023. (Druk Nr 367.01)                                                                                  
 14. Informacje Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 15. Interpelacje i zapytania radnych, oświadczenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski