null

Program - Usługi blisko domu - konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Edukacji wspólnie z Biurem Polityki Zdrowotnej oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych opracowało projekt Programu wykonawczego "Usługi blisko domu na lata 2021-2025", służącego realizacji celu 2.3 "Korzystamy z usług blisko domu" Strategii Warszawa2030. Dokument powstał we współpracy z zespołami ekspertów z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program "Usługi blisko domu" obejmuje cztery obszary, w ramach których określono następujące cele szczegółowe:

Edukacja:

  • Kształcimy blisko domu
  • Dbamy o standardy edukacji

Ochrona zdrowia:

  • Rozwijamy opiekę medyczną
  • Podnosimy jakość usług medycznych

Pomoc społeczna:

  • Wspieramy aktywność (zapewnienie usług aktywizacji społecznej mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, m.in. oferta placówek dziennych)

Usługi cyfrowe (rozwój i popularyzacja systemów elektronicznych umożliwiających świadczenie usług przez urzędy, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne)

  • Unowocześniamy usługi

Do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Programu wykonawczego "Usługi blisko domu". Szczegółowe informacje znajdują się na Warszawskiej Platformie Komunikacji Społecznej https://konsultacje.um.warszawa.pl/uslugi blisko domu/.

Załączniki: