null

Komunikat w związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany na lata od 2018 r. do 2027 r., Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2018 r. do 2027 r. oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2015 r. do 2024 r., Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w IV kwartale 2021 r. przeprowadzane będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach:

  • rębnia IVd i cięcia porządkowe na łącznej powierzchni 4,84 ha, w kompleksie leśnym przy ul. Proletariatczyków (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 5i  oraz UPUL Białołęka 2015-2024, wydz. 66a);
  • trzebież późna na łącznej powierzchni 4,99 ha, w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański przy ul. Przy Agorze (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 14i, 14h, 14g);
  • trzebież późna na łącznej powierzchni 2,49 ha, w rejonie ul. Wybrzeże Gdyńskie    (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 14t i 14b oraz UPUL Bielany 2018-2027 wydz. 14a).

W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne – trzebieży późnej oraz rębni stopniowej IVd. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w zbytnim przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną wytypowane w sposób indywidualny na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych.

Wykonanie cięć porządkowych służyło będzie odnowieniu zamierającego drzewostanu topolowego na obszarze wydzielenia 66a. Wykonanie rębni IVd w wydzieleniu 5i będzie polegało na przebudowie plantacji topoli balsamicznej. Do celów odnowieniowych wykorzystane zostaną istniejące luki i przerzedzenia w drzewostanie. Prace będą polegały na poszerzaniu istniejących luk w celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla późniejszych nasadzeń, usuwaniu zamierających drzew oraz wykonaniu zabiegów fitomelioracyjnych. Usuwane ponadto będą obce gatunki inwazyjne, tj. klon jesionolistny, dąb czerwony i czeremcha amerykańska. Na obszarze objętym rębnią IVd oraz cięciami porządkowymi, zaplanowano posadzenie w listopadzie 2021 roku 17 550 szt. sadzonek dębu, sosny, klonu, modrzewia, wiązu oraz gatunków biocenotycznych. W czasie realizacji cięć zostaną zachowane rodzime gatunki drzew i krzewów rokujących na dobry rozwój i wzrost.

W trakcie wykonywania prac,  mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych zabiegów można uzyskać, od naszego pracownika, nadzorującego prace prowadzone w Dzielnicy Bielany i Białołęka m.st. Warszawy, Pana Macieja Wroniewskiego, nr tel.: (+48) 600 020 748.