null

Komu pomagamy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

  •  uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
  •  członków rodzin osób uzależnionych
  •  doświadczających przemocy
  •  stosujących przemoc
  •  będących w trudnej sytuacji życiowej (kryzysy życiowe i rodzinne)