null

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska   Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

24 marca 2021 r. (środa) o godz. 18:00

 

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za 2020 rok.
  4. Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2021 rok.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

 

 

 

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Krystian Lisiak

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy