null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

w dniu 7 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 17.00.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia. 
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia komisji z dnia 25 stycznia 2021 roku.
 4. Podsumowanie efektów pracy policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V  za 2020 rok. 
 5. Podsumowanie efektów pracy strażników miejskich z V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy za 2020 rok.
 6. Podsumowanie efektów pracy strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr. 6 i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr. 11, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy za 2020 rok.
 7. Sprawy różne, korespondencja.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radosław Sroczyński

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan mł. insp. Mariusz Idzikowski – Komendant Rejonowy Policji Warszawa V
 • Pan Romuald Modzelewski - Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Pan st. kpt. inż. Paweł Szymanek – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
 • Pan bryg. mgr inż. Michał Płachta – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 11 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Różycki – Kierownik  Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.