null

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz.17.00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego w dniu 02.02.2021 r.
 4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego za rok 2020.
 5. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego na 2021 r.
 6.  Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Daniel Pieniek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarki - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy