null

Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeśli nie wiesz jak poradzić sobie z piciem bliskiej osoby - doświadczasz przemocy - lub sam pijesz - przyjdź do nas a otrzymasz pomoc.

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 44 11
e-mail: sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl

Dzielnicowy Zespół zajmuje się m.in.:

  • rozpatrywaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu;
  • współpracą i współdziałaniem w realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Dzielnicowego Programu Profilaktyki Uzależnień.

W Zespole pracuje 9 osób: psycholog-terapeuta uzależnień, pedagodzy, policjant, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, członkowie stowarzyszenia abstynenckiego. Osoby te mają wymagane kwalifikacje, oraz doświadczenia i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi i realizacji zadań należących do Zespołu.

Członkowie Zespołu pracują w terenie i pełnią dyżury w siedzibie Zespołu, w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałki 10:00-11:30
  • wtorki 15:00-16:30
  • środy 17:00-18:30
  • czwartki 11:00-12:30 oraz 16:00-17:30
  • piątki 16:00-17:30

Do Zespołu można zgłaszać sprawy:

  • osobiście w siedzibie Urzędu;
  • telefonicznie (+48) 22 325 44 11;
  • listownie na adres: ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Załączniki: