null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 1630

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Komisji nr 4 z dnia 14.04.2021 r.
 4. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.1.2021)
 5. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.2.2021)
 6. Rozpatrzenie skargi z dnia 12.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.3.2021.)
 7. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżących opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.4.2021)
 8. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.5.2021)
 9. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.6.2021)
 10. Rozpatrzenie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżących opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.7.2021)
 11. Rozpatrzenie skargi z dnia 22.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.8.2021)
 12. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.9.2021.)
 13. Rozpatrzenie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.10.2021)
 14. Rozpatrzenie skargi z dnia 06.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.11.2021)
 15. Sprawy różne, korespondencja.
 16. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodnicząca
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Sylwia Lacek

 

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Wnoszący skargi w punktach od 4 do 14