null

Porządek posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 6 maja 2021 r. o godz. 16:30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie skargi z dnia 20.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżących opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.7.2021)
 4. Omówienie skargi z dnia 22.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.8.2021)
 5. Omówienie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.9.2021.)
 6. Omówienie skargi z dnia 01.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącego opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.10.2021)
 7. Omówienie skargi z dnia 06.01.2021 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczące obciążenia Skarżącej opłatami na bezumowne korzystanie z gruntu. (1510.11.2021)
 8. Sprawy różne, korespondencja.
 9. Rozpatrzenie petycji wielokrotnej dotyczącej pilnego przyjęcia przez Radę Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uchwały w sprawie zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 10. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodnicząca 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Sylwia Lacek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  -  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Wnoszący skargi w punktach od 3 do 7