null

Porządek posiedzenia Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16:30

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 18 z dnia 25.02.2021 r.
 4. Kontynuacja prac nad zmianami w statutach bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.   

Przewodnicząca Komisji 
Samorządowej i Dialogu Społecznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Joanna Radziejewska

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Radca Prawny z Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Przedstawiciele bielańskich jednostek samorządowych niższego rzędu