null

Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.).


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dotycząca planów modernizacji i rozwoju zieleni, przestrzeni parkowych i placów zabaw na Bielanach, działań związanych z  realizowaniem zadań z zakresu edukacji ekologicznej, realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska projektów z budżetu obywatelskiego oraz wykonywanych nasadzeń drzew na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany. 
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji z 24.09.2019 r. i 26.09.2019 r.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak
Zaproszeni goście:
Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
Przedstawiciele samorządów mieszkańców – jednostek niższego rzędu z terenu dzielnicy Bielany

Załączniki: