null

Porządek posiedzenia Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Inwestycji oraz Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

5 maja 2021 r. (środa) o godz.17.00

(wspólne posiedzenie z Komisją: Budżetu i Inwestycji oraz Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu: 11.04.2019 r. i 11.03.2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2021 (Druk 193.01) w zakresie kultury i promocji.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca
Komisji Kultury i Promocji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Ewa Turek

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy