null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Aktualizacja z dnia: 24.05.2021 r. 


Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

27 maja 2021 r. (czwartek) o godz.17.00

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu  na temat wykonania uchwały nr 86/XXVIII/2021  Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 4. Informacja Zarządu  na temat wykonania uchwały nr 87/XXVIII /2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 5. Informacja Zarządu na temat stanu realizacji bielańskich zadań inwestycyjnych na dzień 30 kwietnia 2021 roku.
 6. Sprawy różne, korespondencja.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Sondij - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany
 • Pani Mirosława Włodek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
 

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).