null

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (wspólne posiedzenie z Komisją: Kultury i Promocji oraz Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

5 maja 2021 r. (środa) o godz.17.00

(wspólne posiedzenie z Komisją: Kultury i Promocji oraz  Oświaty
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy)

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji  w dniu: 18.02.2021 r., 08.03.2021 r. i 13.04.2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie wniosku
  o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy
  na rok 2021 (Druk 193.01).
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.    

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Marcin Włodarczyk

Zaproszeni goście:

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Grażyna Pulkowska - Główna Księgowa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

[1] Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).