null

Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
wspólnie z Komisją Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w dniu 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

 

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania[1]

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia komisji z dnia 7 kwietnia 2021 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszaw   

Radosław Sroczyński

 

Zaproszeni goście

 • Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Pan Filip Florczak – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
   

  [1]Na podstawie art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).