null

KAŻDY MOŻE POMÓC, JEŚLI TYLKO CHCE Aktywna "Ósemeczka" z P. 236

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Systematyczne, wspólne działania na rzecz potrzebujących wpisały się  w poczynania naszych małych i dużych wolontariuszy. Cała społeczność przedszkola - dzieci, ich rodziny, personel nie szczędzą wysiłku i czasu by wspierać podejmowane akcje, którym przyświeca wrażliwość serc, otwartości na potrzeby innych, a przede wszystkim bezinteresowność w działaniach.

 Całoroczne działania przedszkolnego wolontariatu są bardzo urozmaicone.
W miesiącu kwietniu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wspólnie z bohaterką filmu "Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan" przedszkolaki starały się poznać i zrozumieć trudności, jakich doświadczają na co dzień osoby dotknięte autyzmem. Poprzez doświadczenia sensoryczne mogły przenieść się w świat autyzmu i poczuć jak poszczególne zmysły kolegów zniekształcają odbiór rzeczywistości. Poruszany temat był też okazją do zwrócenia uwagi na różne rodzaje niepełnosprawności, co sprzyjało możliwości zrozumienia sytuacji tych osób, jednocześnie niwelowaniu barier i lęków przed wspólnym kontaktem, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji i akceptacji wobec odmienności.

W miesiącu maju zaś, "Ósemeczka" zainicjowała społeczność naszego Przedszkola do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej "Marzycielska Poczta". Wszyscy Wolontariusze ochoczo przystąpili do przygotowania kartkowo-listowej poczty. Akcja robienia kolorowych kartek i laurek, wspólnego pisania listów do dzieci, których profile prezentowane są na stronie MarzycielskaPoczta.pl., sprawiła podopiecznym wiele przyjemności. W akcję włączyli się także rodzice naszych przedszkolaków. Do każdego z dzieci wysłaliśmy również list z życzeniami i gorącymi pozdrowieniami oraz słowami otuchy, wsparcia i wytrwałości w codziennej terapii
i walce o zdrowie oraz większą sprawność.

Miesiąc czerwiec natomiast, to czas podsumowań. Obchody Święta Rodziny - integracyjne, pełne radości, rodzinne zabawy były doskonałą okazją by wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim wolontariuszom za całoroczną współpracę. Hojność, ofiarność i zaangażowanie całej społeczności przedszkola umożliwiły przeprowadzenie wielu działań skutkujących wsparciem będących w potrzebie, co pokazało nam wszystkim, że czasem drobny gest może wywołać lawinę pozytywnych, optymistycznych działań. Podejmowane akcje sprzyjały odkrywaniu przez dzieci własnej wartości, zaszczepiały radość niesienia bezinteresownej pomocy tym samym uwrażliwiały na potrzeby drugiego człowieka. Sprawny
i pomyślny przebieg akcji były możliwe również dzięki współuczestnictwu rodziców, którzy swoją postawą stali się wzorem do naśladowania dla małych Wolontariuszy.

Opracowanie:

Anna Trzpioła i Renata Stróżyk-nauczycielki z P.236 „Mali Odkrywcy”

Zobacz galerię (9 zdjęć)