null

Jak pomagamy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są bezpłatne porady specjalistów:

 • psychologa;
 • terapeuty uzależnień;
 • prawników.

Psycholog udziela porad, konsultacji oraz wsparcia osobom dorosłym w zakresie:

 • problemów osobistych;
 • problemów rodzinnych;
 • problemów małżeńskich;
 • problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie (dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc lub jej świadków);
 • sytuacji kryzysowych (utrata pracy, choroba, śmierć bliskiej osoby, nagła zmiana życiowa).

Terapeuta uzależnień udziela porad, konsultacji oraz wsparcia w zakresie:

 • nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków);
 • problemów osobistych i rodzinnych spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez bliską osobę;
 • problemów związanych z uzależnieniem komputera/Internetu, hazardu;
 • problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie (dla osób doświadczających przemocy, stosujących przemoc lub jej świadków).

Prawnicy udzielają porad w zakresie:

 • prawa rodzinnego;
 • prawa opiekuńczego;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • innych problemów prawnych wynikających z sytuacji rodzinnej spowodowanej występowaniem problemu  uzależnienia/nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym prawnicy nie udzielają pomocy prawnej w zakresie:

 •  prawa administracyjnego;
 •  prawa spadkowego;
 •  działalności gospodarczej;
 •  ZUS;
 •  prawa podatkowego;
 •  prawa konsumenckiego.