null

Jak zmieni się statut Dzielnicy Bielany – konsultacje społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/64/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany przystępuje do konsultacji społecznych dot. opinii w sprawie projektowanych zmian statutu Dzielnicy.

Uwagi można zgłaszać:

  • osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie dzielnicy Bielany
    • w poniedziałki w godz. 8.00-18.00
    • od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00
  • mailowo na adres bielany.zmianystatutu@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
  • podczas spotkania 25.02.2019 r. o godz. 17.00, w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza, ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego)


Konsultacje trwają do 8 marca 2019 r.:

Więcej informacji oraz treści zmian:
- w załączeniu (proponowane zmiany do statutu Dzielnicy Bielany oznaczono kolorem czerwonym)
- na stronach: www.konsultacje.um.warszawa.pl

PRZYJDŹ! TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Załączniki: