null

Jak mądrze wspierać młodego zawodnika? Warsztaty z psychologiem.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
12.11.2019 - 12.11.2019
nazwa, Kochanowskiego 22, Warszawa
Warsztat dla rodziców młodych zawodników, prowadzony w formie dyskusji i mini-wykładu.
 
Podczas warsztatu rodzice będą mieli okazję przyjrzeć się:
● jaką rolę odgrywają w treningu swoich dzieci?
● jak zachowania rodziców wpływają na zawodników; co sprzyja rozwojowi, a co podcina skrzydła?
● w jaki sposób rodzice mogą wspomóc rozwój zawodników?
 
Na spotkaniu przedstawiony zostanie także model 5C, który jest zbiorem podstawowych umiejętności zawodników w drużynie piłkarskiej. Dowiecie się jak można pomóc dzieciom rozwijać te umiejętności.
 
Prowadzenie:
Dorota Pietrzyk-Matusik – założycielka i członek Fundacji FLOW, akredytowany psycholog PKOl oraz nominowany psycholog sportowy I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych na poziomie młodzieżowym i kadr narodowych. Szkoli także trenerów na kursach UEFA B i C. Od 7 lat pracuje też w dyscyplinach lotniczych na poziomie kadr narodowych.
Więcej informacji na www.psycholog-sportu.com.pl
 
Liczba miejsc ograniczona, zapisy: samogloska.bok@gmail.com
 
Spotkanie jest inicjatywą sąsiedzką, realizowaną dzięki uprzejmości Doroty Pietrzyk-Matusik.
Miejsca Aktywności Lokalnej wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to np. poprzez udostępnianie przestrzeni na oddolne działania i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły.
 
Będzie nam miło, jeżeli zabierzecie ze sobą drobny poczęstunek / sok / kawę / herbatę dla innych uczestników zajęć. 
Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska ul. Samogłoska 9A lokal 3 piętro I / brak windy Wejście od ulicy Balaton www.bok-samogloska.eu www.fb.com/malsamogloska samogloska.bok@gmail.com 511 993 587