null

Informacja w sprawie handlu w okresie Wszystkich Świętych w 2021 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fotografia czerwonego znicza wśród jesiennych liści na grobie

Informujemy, że wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie handlu okolicznościowego w okresie Wszystkich Świętych w 2021 roku, w pasie drogowym ul. Horacego oraz ul. Kwitnącej będą przyjmowane w dniach 11 – 15 października 2021 w budynku Urzędu, ul. Żeromskiego 29, wejście główne, sala obsługi WOM.

Handel może się odbywać w dniach 28 października – 3 listopada 2021 r.

Link do wniosku: https://warszawa19115.pl/-/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-handlu-obwoznego

Wnioski można też składać drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.  Tożsamość w ePUAP można potwierdzić na 2 sposoby: bezpłatnym profilem zaufanym lub płatnym certyfikatem kwalifikowanym. Składając wniosek należy skorzystać z pisma ogólnego adresując go do Urząd Dzielnicy Bielany: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub korzystając z linku:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Tak jak w ubiegłych latach, jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o 2 stanowiska stolikowe lub 1 samochodowe.

We wniosku należy wskazać konkretne miejsce stanowiska, określić termin zajęcia stanowiska, podać telefon kontaktowy lub/i mailowy oraz dane zgodne z dowodem tożsamości składającego. Wnioski bez wskazania miejsca zajęcia jako wymagające doprecyzowania i uzupełnienia przez wnioskodawcę będą rozpatrywane dopiero po skompletowaniu wniosku. Jako datę wpływu wniosku traktowany będzie dzień uzupełnienia wniosku.

O przyznaniu danego miejsca w przypadku złożenia dwóch lub większej ilości wniosków na to samo miejsce decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioskodawcy, których wniosek wpłynął jako drugi i następny w kolejności zostaną poinformowani o możliwości zmiany wniosku poprzez wskazanie innego dostępnego miejsca. Powyższa informacja będzie przekazywana wnioskodawcom w kolejności zgodnej z datą zgłoszenia.

Załączona mapa do wglądu w Wydziale Obsługi Mieszkańców (stanowisko informacji).

Załączniki: