null

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu Urządzenia Lasu Dęby Młocińskie na lata 2021-2030, dzielnica Bielany m.st. Warszawy", o łącznej powierzchni 9,2372 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz całorocznej inwentaryzacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie