null

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych ulic Czyżyka, Kosa, Rudzika i Ptasi Raj w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy do urządzeń wodnych tj. do dwudziestu jeden zespołów retencyjno – rozsączających zlokalizowanych na działkach o nr ew. 56/2, 57/2, 60/2, 61/2, 62/2, 140/2, 127/18, 60/4, 58/2 obręb 7-10-01 oraz nr ew. ½ i 5/1 obręb 7-10-03 w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Załączniki: