null

Informacja o prowadzonych i zakończonych postępowaniach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotyczy zamówień o wartości równej lub powyżej wartości 130 000 zł.

  1. Aktualne postępowania o udzielenie zamówienia (tj. postępowania, w których termin składania/otwarcia ofert nie upłynął) dostępne są pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
  2. Postępowania o udzielenie zamówienia w toku (tj. postępowania, w których termin składania/otwarcia ofert upłynął) dostępne są pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
  3. Równocześnie wskazać należy, iż pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl dostępne są postępowania archiwalne.

Dotyczy zamówień o wartości poniżej wartości 130 000 zł.

  1. Lista aktualnych (w których termin składania ofert nie upłynął) procedur o udzielenie zamówień zamieszczanych w formie ogłoszeń – zapytań ofertowych otwartych dostępna jest pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl