null

Inauguracja Młodzieżowej Rady Bielan

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W piątek, 21 października w sali rady bielańskiego Ratusza przy ul. Żeromskiego 29, odbyło się uroczyste spotkanie rozpoczynające kolejny rok pracy Młodzieżowej Rady Bielan, której początki sięgają 2007 r. W ciągu tych kilku lat jej skład ulegał licznym zmianom. Wraz z nowymi radnymi pojawiały się nowe pomysły i koncepcje. Młodzież wdrażała się do samorządności i współuczestniczyła w życiu społecznym dzielnicy, kształtując swoje kompetencje obywatelskie.

Nowi młodzieżowi radni złożyli uroczyste ślubowanie w obecności burmistrza Dzielnicy Bielany Tomasza Menciny, bielańskiego Radnego Ryszarda Zakrzewskiego oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Zofii Gajewicz. Po wręczeniu świadectw złożenia ślubowania, w którym zobowiązali się do sumiennego wypełniania obowiązków, głos zabrał Wojciech Olszewski. W swoim przemówieniu, korzystając z własnych doświadczeń, przybliżył funkcjonowanie młodzieżowych rad w Warszawie, które są jednym z najistotniejszych narzędzi zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym.

Młodzieżowej Radzie Bielan życzymy, aby praca w niej była nie tylko szkołą samorządności, lecz także źródłem radości i satysfakcji.

Zobacz galerię (3 zdjęć)