null

Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Imprezy masowe i zgromadzenia publiczne

  1. Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa lub przesyłać faksem na numer: (+48) 22 443 11 22.

Szczegółowe informacje dotyczące imprez masowych znajdują się na stronie: http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/imprezy-masowe

  1. Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać:
  • w formie papierowej w kancelarii Biura,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail:
  • e-mail: zgromadzenia@um.warszawa.p
  • telefonicznie pod numerem (+48) 22 443 11 98

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzeń publicznych znajdują się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zawiadomienie-o-zgromadzeniu-publicznym 

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych można kierować w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl