null

I sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wybranej na kadencję 2024-2029 dnia 7 maja 2024 r. o godz. 18:00

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), zwołuję I sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wybranej na kadencję 2024-2029 na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 18:00.

Sesja odbędzie się w Sali konferencyjnej (V piętro) Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29.

Ustalam następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy oraz przekazanie przez niego dalszego prowadzenia sesji radnemu seniorowi.
  2. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej,
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
  7. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy.
  8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
Rafał Trzaskowski