null

I seminarium warszawskich Rad Seniorów w bielańskim Ratuszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Doskonale wiemy, jak ważna dla każdego seniora jest jego codzienna aktywność. Dlatego wychodząc naprzeciw tej licznej grupie mieszkańców stolicy od października 2014 r. działa, powołana przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz - Warszawska Rada Seniorów. Jej głównym celem jest m.in. współpraca przy opracowywaniu kierunków standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów. W jej skład wchodzi obecnie 20 osób – są to przedstawiciele różnych środowisk m.in. rad seniorów w dzielnicach.

Działalność powołanej Rady z roku na rok rozszerza się i w jej ramach, w dniu 4 listopada br. w sali widowiskowej bielańskiego Ratusza przy ul. Żeromskiego 29, obyło się I seminarium warszawskich Rad Seniorów. Na uroczystość inauguracyjną przybyła prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W swoim przemówieniu opowiedziała o dotychczasowej dzielności rad w mieście, wielokrotnie podkreślając jej działalność ukierunkowaną na zapewnienie godnego życia warszawskim seniorom, którzy wg. danych statystycznych z 2015 r., stanowili aż 26% ogółu mieszkańców stolicy.

Zebranych gości przywitał m.in. Burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina, który podkreślił znaczenie działalności Bielańskiej Rady Seniorów oraz jej wkład w aktywizację tej grupy społecznej. W ramach działalności Rady od dwóch lat organizowana jest m.in. Bielańska Akademia Seniora.

W dalszej części spotkania Pani Prezydent wręczyła dyplomy i wyróżnienia szczególnie zasłużonym seniorom, wśród nich znaleźli się: przewodnicząca i wiceprzewodniczący Bielańskiej Rady Seniorów – Krystyna Żebrowska i Tadeusz Pałka.

Swoje przemówienie wygłosił poseł na Sejm RP Michał Szczerba, będący jednocześnie vice przewodniczącym Komisji Senioralnej RP, który opowiedział m.in. o teraźniejszych i przyszłych planach polityki senioralnej w Polsce.

Jednym z punktów programu seminarium było także przybliżenie programu strategii rozwoju aktywności seniorów w oparciu o „Program Warszawa Przyjazna Seniorom”, za który odpowiedzialny jest dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa.

Seminarium poprowadziła przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Anna Neherbecka-Byczewska. W spotkaniu wzięli także udział Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany: Artur Wołczacki, Grzegorz Pietruczuk i  Włodzimierz Piątkowski oraz bielańska radna Teresa Banasiak.

Zobacz galerię (15 zdjęć)