null

Handel okolicznościowy w okresie Wszystkich Świętych 2020 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od dnia 29 września do dnia 9 października br. będą przyjmowane wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przy ul. Horacego i ul. Kwitnącej, celem prowadzenia handlu okolicznościowego w okresie czasowej organizacji ruchu, tj. od dnia 29 października do dnia 4 listopada 2020 r.

Wnioskodawca może występować z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego do dnia 23 października br. maksymalnie pod 2 stanowiska o łącznej powierzchni do 8 m kw. lub 6 m kw. Lub 1 stanowisko o powierzchni 11.25 m2 lub 12, 6 m2 lub 15 m2.

Wnioski można składać w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. 

W przypadku składania wniosku w formie papierowej w dniu 29 września br. w pasie drogowym ulic: Horacego i Kwitnącej, wniosek do godz. 11:00 należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy Bielany (wejście środkowe od sklepu "Radek"). Po godzinie 11:00 w dniu 29 września do dnia 9 października br. wnioski będą przyjmowane na stanowiskach w Wydziale Obsługi Mieszkańców (wejście „A” od ul. S. Żeromskiego).  

W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP należy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Potwierdzić swoją tożsamość w internecie można na 2 sposoby: bezpłatnym profilem zaufanym (eGO) lub płatnym certyfikatem kwalifikowanym. Składając wniosek należy skorzystać z pisma ogólnego adresując go do Urzędu Dzielnicy Bielany:
https://gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub korzystając z linku:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

We wniosku należy wskazać konkretne miejsce stanowiska, określić termin zajęcia stanowiska, podać telefon kontaktowy lub/ i mailowy oraz dane zgodne z dowodem tożsamości składającego. Wnioski bez wskazania miejsca zajęcia jako wymagające doprecyzowania i uzupełnienia przez wnioskodawcę będą rozpatrywane dopiero po skompletowaniu wniosku. Jako datę wpływu wniosku traktowany będzie dzień uzupełnienia wniosku.

1_47.jpg

Załączniki: