null

Głosowanie osób z trudnościami w poruszaniu się

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mieszkańcy mający ze względów zdrowotnych trudności z poruszaniem się,  którzy nie posiadają dostępu do internetu, mogą głosować poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy, tylko w miejscu zamieszkania głosującego, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru koordynatorowi w dzielnicy w terminie do 22 czerwca.