null

Gastronomia w parkach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych - Uchwała nr 1654/2020 Zarządu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Załącznik nr 1 do uchwały nr1654/2020 - Wykaz wydzielonych obszarów w parkach, skwerach oraz innych obszarów o charakterze rekreacyjnym, na których dopuszczalne jest prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej, wykaz zarządców i zarządzanych przez nich terenów.

Mapy miejsc:

Wzory wniosków:

  1. Zawarcie umowy w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy.
  2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy.

Przepisy dotyczące obwoźnej działalności gastronomicznej: http://www.targowiska.um.warszawa.pl - akty prawne

Więcej informacji: Strona Urzędu miasta stołecznego Warszawy dotycząca handlu obwoźnego, targowisk itp.