null

Gala Kultury, zaproponuj swojego kandydata do wyróżnienia Burmistrza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na eleganckim, podświetlanym stole ustawione statuetki w kształcie sowy

Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st Warszawy w dziedzinie promocji działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Bielany to dzielnica słynąca nie tylko z dużej ilości zieleni, ale także ciekawej historii oraz zabytków. Bielany swoim wyjątkowym klimatem od lat przyciągają twórców z różnych dziedzin sztuki. Na terenie dzielnicy działa doskonale zorganizowana sieć obiektów kulturalnych, między innymi: Bielański Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna im. St. Staszica ze swoimi filiami czy Miejsca Aktywności Lokalnej. Ofertę kulturalną proponowaną przez Urząd Dzielnicy Bielany i podległe jemu jednostki, uzupełniają imprezy, wystawy, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne realizowane przez bardzo prężnie działające na tym terenie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

„Wyróżnienie Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st Warszawy w dziedzinie promocji działań kulturalnych oraz upowszechniania kultury w dzielnicy Bielany” zostało stworzone po to, aby nagrodzić osoby i podmioty, które promują i upowszechniają kulturę w Dzielnicy Bielany. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej gali.

Chcemy abyście Państwo stali się częścią tego przedsięwzięcia, dlatego zachęcamy i zapraszamy do zgłaszania kandydatur, w następujących kategoriach:

  1. Twórca – dla artysty działającego na terenie Dzielnicy Bielany lub w inny sposób związanego z Dzielnicą Bielany;
  2. Animacja Kultury – za popularyzację kultury poprzez organizację autorskich projektów i  cykli kulturalnych oraz działań mających na celu integrację mieszkańców Dzielnicy Bielany;
  3. Edukacja Kulturalna – za działania warsztatowe, rozwijające potencjał twórczy uczestników i pogłębiające ich wiedzę o kulturze na terenie Dzielnicy Bielany;
  4. Bielański Autor – dla pisarza lub dziennikarza, który zajmuje się tematyką związaną z  Dzielnicą Bielany;
  5. Ambasador Bielan – dla osoby, która popularyzuje wiedzę o Dzielnicy Bielany budując jej pozytywny wizerunek;
  6. Mecenas Kultury – dla podmiotu wspierającego działania kulturalne na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
  7. Nagroda Specjalna – za całokształt wieloletniej pracy twórczej, dla artysty związanego z Dzielnicą Bielany z długoletnim, udokumentowanym dorobkiem artystycznym.

Karty dostępne w wersji elektronicznej w załączeniu oraz w formie papierowej w następujących miejscach:

  • Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany, przy ul. S. Żeromskiego 29;
  • Bielańskim Ośrodku Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy ul. C. Goldoniego 1;
  • Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy ul. Estrady 112;
  • Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przy ul. Z. Romaszewskiego 19;
  • Mediatece Start - Meta, przy ul. Szegedyńskiej 13a.

Wypełnione karty mogą zostać przesłane w wersji elektronicznej na adres: bielany.kultura@um.warszawa.pl.

Głosowanie trwa do 21.07.2022 r.

Załączniki: